ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק נועד לסייע לאנשים שיכולותיהם התפקודיות נפגעו, אם בגלל לקות פיזית, נפשית, קוגניטיבית או תקשורתית. ריפוי בעיסוק, למעשה, מאפשר למטופל לחיות חיים עצמאיים עד כמה שניתן.  הטיפול מותאם למטופל על פי גיל, יכולות או מוגבלויות ונעשה בשיתוף עמו ועם משפחתו. כאן תוכלו למצוא מידע על תחום הריפוי בעיסוק ואת השתתפות קופות החולים השונות בטיפול. בסוף העמוד ישנו פורום פתוח לכל שאלה. בהצלחה!

הוספת תגובה