קצת עלי

יכולת לתת שיעורים פרטיים בכל נושאי הלימוד מכיתה א'-ט'. בנושאים ההומניים גם בכיתות י'-יב'.

השכלה

תואר ראשון - מכללת אורנים, היסטוריה וספרות, שנה שניה.

מלמדת בערים

נושאי לימוד

מקום השיעור

בית המורה.

מחירים

בבית המורה: ₪60.
על מנת להוסיף חוות דעת שלא דרך הפייסבוק, יש לבצע רישום קצר כתלמיד.
כל חוות הדעת נבדקות טלפונית ע"י צוות כאן לומדים לפני פרסומן.
אין חוות דעת למורה זה.
אין חומרי לימוד למורה זה.
מורה זה אינו מציג תעודות.
למורה זה אין מאמרים.