במקרה שסיסמת הגישה לאתר אינה ידועה, נשכחה או אבדה, ניתן לבקש הוראה לאיפוס סיסמה.
בקשת האיפוס תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני איתה בוצע הרישום לאתר, ובאמצעותה ניתן יהיה לבחור סיסמת גישה חדשה.

נא להקליד להלן את כתובת הדואר האלקטרוני איתה בוצע הרישום לאתר כאן לומדים: