Module E 
יחידה זו מורכבת מ-
Unseen של 70 נקודות וקטע האזנה של 30 נקודות.

בעמוד זה נתמקד בקטע ההאזנה.

מידע שחשוב לדעת:  

קטע ההאזנה מושמע חצי שעה לאחר תחילת הבחינה. הקטע מושמע ברדיו, פעמיים (עם הפסקה של כ-30 שניות בין ההשמעה הראשונה להשמעה השנייה).

לא ניתן להקליט אותו ולכן עליכם להיות מוכנים בטרם ההשמעה. איך עושים את זה? קראו את ההנחיות הבאות.

הנחיות להאזנה:

1. עם קבלת טופס הבחינה, הקדישו מספר דקות למעבר על הכותרת ועל השאלות של קטע ההאזנה.

2. תרגמו מילים שאינכם יודעים - לעתים מילה אחת שאינכם יודעים עשויה לחבל בסיכוייכם לענות על שאלה.

3. עברו ל-Unseen והתחילו להשיב על שאלות.

4. עם התחלת השמעת קטע ההאזנה, האזינו היטב בפעם הראשונה. רשמו לעצמכם נקודות (בעברית/באנגלית) ואם אתם יכולים - ענו על שאלות.

5. במהלך ההפסקה בין הקטעים עברו על השאלות ועל הנקודות שכתבתם לעצמכם.

6. השמעה שנייה - זה הזמן לענות על השאלות באופן מיטבי. בדקו שלא שכחתם לענות על אף שאלה. שימו לב לדקדוק - האם השלמתם נכון משפטים? האם כתבתם את המילה ששמעתם באופן נכון ומדויק?

7. זה הזמן לחזור ל-Unseen.  אם נותר לכם זמן בסוף הבחינה, ניתן לעבור שוב על השאלות של קטע ההאזנה, לשיפוצים אחרונים בהחלט.

בהצלחה yessmiley

 

לתרגול חומרי לימוד באנגלית לכיתה י"א - 3, 4 ו-5 יח"ל.

לקריאת מאמרים מומלצים נוספים בנושא האנגלית:

כללי דקדוק באנגלית – כללים בסיסיים חשובים!

כללי דקדוק באנגלית - כל הזמנים!


Conditionals - משפטי תנאי באנגלית

איך לכתוב חיבור מנצח באנגלית

כיצד ניתן לשפר את האנגלית?


למה חשוב ללמוד אנגלית?


מורים פרטיים לאנגלית - סינון לפי מחיר ומוסד השכלה