מדיניות הגנת הפרטיות

אתר כאן לומדים (להלן "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים בשירותיו ופועל להגן על המידע המוצג באתר והנמסר בעת הרישום לאתר, אם כמורה פרטי ואם כתלמיד. רישום לאתר מהווה הסכמה מצד המשתמשים באתר (להלן "המשתמשים") לשימוש במידע שנאסף, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות שלהלן.
מדיניות הגנת הפרטיות מהווה המשך ישיר ובלתי נפרד של התקנון.
איסוף המידע
ככלל, האתר פתוח למשתמשים המעוניינים להוריד חומרי לימוד בחינם ו/או לצפות בפרטי מורים פרטיים. יחד עם זאת, חלק מהשירותים באתר דורשים מסירת מידע אישי של מורה/תלמיד.
אתר כאן לומדים אוסף מידע באופנים הבאים:
 1. איסוף מידע לגבי מורה פרטי – בעת הרישום כמורה פרטי באתר, הנרשם מוסר מידע אישי כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם משתמש, כתובת אימייל, מספר נייד, גיל, השכלה, תחומי הוראה, איזור הלימוד, מיקום השיעורים, מחירי השיעורים הפרטיים, משך השיעור הפרטי וכן הלאה. רוב הפרטים האלה למעשה ירכיבו את הפרופיל האישי של המורה הפרטי. מורה שיבחר להירשם כמורה מקודם בתשלום ימסור אמצעי תשלום במהלך הרישום  כמורה המקודם בתשלום.
 2. איסוף מידע לגבי תלמיד – בעת הרישום כתלמיד, לצורך רכישת מבחנים, הנרשם מוסר מידע אישי כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם משתמש, כתובת אימייל, מספר נייד ופרטי כרטיס אשראי.
 3. יצירת קשר עם מנהלי האתר מחייבת מסירת כתובת אימייל, על מנת שנוכל להגיב על פניית המשתמשים.
 4. כתיבת תגובות של תלמידים על מורים – בעת כתיבת חוות דעת על מורה התלמיד יצטרך למסור שם פרטי ושם משפחה וכן את מספר הנייד שלו, על מנת שצוות האתר יוכל לאמת את חוות הדעת טלפונית בטרם אישורה. חוות דעת שנכתבות על מורה דרך הפייסבוק, מהוות שימוש חיצוני ונפרד מאתר "כאן לומדים" וכפופות להגדרת הפרטיות שהגדרת ברשתות החברתיות.
הפרטים שיימסרו יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק אין חובה על המשתמשים למסור את הפרטים המוזכרים לעיל. עם זאת, מסירת פרטים לא נכונים עשויה למנוע מהמשתמשים לבצע רישום לאתר ו/או להשתמש בשירותים שהוא מציע.
המידע נשמר במאגרי המידע של האתר, המאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים.
ככלל, ראוי להדגיש, כי האתר מאפשר לבצע רישום רק למורה/תלמיד מעל גיל 18. תלמיד מתחת לגיל 18, המעוניין לרכוש מבחנים, יוכל לעשות זאת באמצעות הסכמת הוריו או אפוטרופוס חוקי.
השימוש במידע
 1. המידע שייאסף ישמש אותנו לצורך מתן שירותים ושימוש בתכנים באתר.
 2. המידע יאפשר לנו לגבות תשלום עבור השירותים שרכשת (אם כמורה מקודם ואם כתלמיד שרכש מבחנים).
 3. המידע יאפשר לנו לאסוף מידע סטטיסטי כללי (שנשמר כמידע כללי, ללא פרטיך האישיים), לצורך בקרה פנימית שלנו לשיפור השירות.
 4. המידע יאפשר ליצור קשר עם המשתמשים בנושאים שמנהלי האתר סבורים שיש ליידע את המשתמשים.
 5. המידע ישמש לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון.
 
צדדים שלישיים
צוות האתר לא יעביר את המידע שהמורה/התלמיד מסר למעט במקרים שלהלן:
 1. בעת ביצוע פעולות המנוגדות לדין.
 2. בעת קבלת צו של רשות מוסמכת, המורה למסור את פרטיך האישיים.
 3. בעת מחלוקת משפטית בין המשתמשים לבין האתר.
 4. בעת ביצוע הליכים סטטיסטיים  (שאינם מאפשרים זיהוי אישי).
 5. בעת מכירה פוטנציאלית של האתר או חבירה לשותף פוטנציאלי (תוך עדכון הקונה/השותף בנוגע למדיניות הגנת הפרטיות).
 6. מספר הטלפון שהמורה בוחר לפרסם בפרופיל שלו יהיה מספר הטלפון שיפורסם באתר וישירות דרכו ייווצר קשר בין המורה לתלמיד.
 7. באתר מופיעות פרסומות. החברות המפרסמות משתמשות ב-cookies על מנת לאסוף מידע על התנהגות המשתמשים, כגון: באילו דפי אינטרנט ביקרת, כמה זמן שהית באתר וכדומה. חשוב שתדע כי החברות שעושות שימוש ב-cookies עושות זאת בכפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולנו אין אחריות או נגיעה לכך. כמו כן, ביכולתך להסיר את ה-cookies על ידי שינוי ההגדרות במכשירך.
אבטחת המידע באתר
אתר כאן לומדים עושה מאמצים רבים, על מנת לאבטח את המידע הנמסר לו על ידי המשתמשים, באמצעות שימוש בשרתים מאובטחים. עם זאת, ככל שירות אינטרנטי, אבטחה זו אינה מספקת הגנה מוחלטת והאתר אינו יכול להתחייב שהשירות ומערכת המידע יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה לא מורשית.
בהתאם לכך, מבלי לגרוע מהדברים האמורים בסעיף הקודם, על המשתמשים לגלוש באינטרנט באופן בטוח, להימנע ממסירת סיסמאות אישיות ו/או פרטים אישיים אחרים, הקשורים לגלישה באתר כאן לומדים.
שינויים במדיניות הגנת הפרטיות
מנהלי האתר רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות של האתר מעת לעת. שינויים כאלה, במידה שיהיו, יפורסמו באתר. מדיניות פרטיות זו, עם פרסומה, מעידה על הסכמתך עם הדברים האמורים, לצורך המשך השימוש באתר.