• 23

כללי דקדוק באנגלית - כל הזמנים!

זמנים רבותיי, זמנים.

אולי הנושא הכי מלחיץ בעניין של לימודי אנגלית, אבל אין סיבה שיהיה כך. תלמידים רבים חוששים ממנו ולעיתים לא ממש בצדק.

אם תלמדו את הכללים ותשננו אותם היטב (כן, ממש כמו מתמטיקה), אין שום סיבה שלא תצליחו להפנים וליישם אותם כהלכה.

 
רוצים לתרגל את כללי הדקדוק עם מורה פרטי לאנגלית? באתר כאן לומדים תמצאו מגוון עצום של מורים לאנגלית שיעזרו לכם לתרגל באופן הטוב ביותר. לחצו כאן כדי למצוא מורה פרטי לאנגלית המתאים לפי סינון של מחיר, מוסד לימודים בו למד, מקום לימוד ועוד.

קיימים כללי דקדוק בסיסיים, שחשוב שכל תלמיד יידע כבר בשלבים המוקדמים של לימודי האנגלית – כלומר, כבר בגיל היסודי.

על כך ניתן לקרוא בהרחבה במאמר:
כללי הדקדוק באנגלית – כללים בסיסיים חשובים!

כחלק משלים ללימודי הדקדוק אנו נדרשים ללמוד את הזמנים השונים.

גם כאן, אם נעבוד באופן מסודר ושיטתי, נצליח ללמוד את הזמנים אפילו די בקלות. פשוט צריך לזכור מתי להשתמש בכל זמן, איך משתמשים (בחיוב ובשלילה), מהם ביטויי הזמן וזהו, אתם על הגל!

אז מה אתם אומרים, שנתחיל?


Present Simple

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולות שאנו עושים בד"כ או כדי לתאר הרגלים.

הצורה: לגופים ברבים (plurals) לא נוסיף דבר לפועל והוא יישאר כפי שהוא.

          לגופים ביחיד (רק ל- he,she,it) נוסיף לפועל s,es,ies לפי הכללים הבאים:

 
 • לפועל רגיל, שאין בו שום דבר מיוחד נוסיף s: drink -> drinks      
 • לפועל שמסתיים באות "שורקת" (s,z,x,ch,sh,o) נוסיף es: watch -> watches
 • לפועל שמסתיים ב-y ולפניו אות ניקוד, נוסיף רק play ->plays .s
 • לפועל שמסתיים ב-y ולפניו אות רגילה (עיצור) נשמיט את ה-y ונוסיף ies:   cry->cries.

דוגמאות:   We watch TV once a week OR Yossi watches TV every day

בשלילה: נוסיף don't  לרבים ו – doesn't  ליחיד. הפועל בשני המקרים לא ישתנה ולא נוסיף לו דבר. דוגמאות:


דוגמאות:   We don't watch TV once a week  OR  Yossi doesn't watch TV every day
 
ביטויי זמן רלוונטיים:

Always, every day/week/year, never, often, daily, weekly, monthly, yearly, sometimes, usually, rarely, generally.

 Present Progressive

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולות שאנו עושים ברגע זה.

הצורה: לכל הגופים, יחיד ורבים, נוסיף תמיד את הפועל be (am,is,are) ולפועל נוסיף ing לפי הכללים הבאים:
 1. לפועל רגיל, שאין בו שום דבר מיוחד נוסיף ing: drink -> drinking      
 2. לפועל שמסתיים באות e נשמיט את ה-e ונוסיף ing:  write  -> writing
 3. לפועל שמסתיים ב-ie נשמיט את ה-ie ונוסיף y+ing. יש רק שלושה פעלים כאלה באנגלית:   lie->lying   ;   die->dying     ;    tie->tying
 4. לפועל שמסתיים ב-c.v.c (או רגילה-אות ניקוד-אות רגילה) ויש עליה דגש, נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ing: sit -> sitting    
** לא נכפיל את האותיות x,y,w גם אם הן עונות על הכללים האלה:

fix – fixing. toy – toying // bow – bowing //
 
 
דוגמאות:

 tying his shoelaces now // I am swimming in the pool now
 The child is.  

בשלילה: נוסיף not  לאחר ה-be  לכל הגופים. ה-ing יישמר בשלילה ובחיוב.

 The child is not tying his shoelaces now // I am not swimming in the pool now. 

ביטויי זמן רלוונטיים:

Now, right now, at the moment, at present, today, this week/year/monthPast Simple

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולות שהתרחשו והסתיימו בעבר.

הצורה: לכל הגופים נוסיף לפועל d, ed, ied לפי הכללים הבאים:
 1. לפועל רגיל, שאין בו שום דבר מיוחד נוסיף ed: talk -> talked      
 2. לפועל שמסתיים ב-e נוסיף רק bake - > baked .d
 3. לפועל שמסתיים ב-y ולפניו אות ניקוד (a,e,o,u,i) נוסיף רק ed:   pray->prayed
 1. לפועל שמסתיים ב-y ולפניו אות רגילה (עיצור) נשמיט את ה-y ונוסיף ied:   try->tried.  
 1. לפועל שמסתיים ב-c.v.c (או רגילה- ניקוד-אות רגילה) ויש עליה דגש, נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ed: stop -> stopped 

** לא נכפיל את האותיות x,y,w גם אם הן עונות על הכללים האלה:

fix – fixed. toy – toyed // bow – bowed //
 
בשלילה: נוסיף didn't  לכל הגופים. הפועל לא ישתנה ולא נוסיף לו דבר. דוגמא:

We didn't fly to Europe last year    -> הפועל לא משתנה

ביטויי זמן רלוונטיים:

Yesterday, last week/month/year, in 2000, a week/month/year ago
 

שימו לב!

הפועל be  ייכתב ב- was/were.

Was – לגופים I,he,she,it   - I was in a show last night.

Were – לגופים you, we,theyThey were here a minute agoPast Progressive

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי:

1. לתאר פעולה ארוכה בעבר: I was reading a book yesterday at 20:00

2. לתאר שתי פעולות (או יותר) שמתרחשות באותו הזמן בעבר:While I was cooking my sister was watching TV.        

3. לתאר פעולה קצרה ש"מפריעה" לפעולה ארוכה בעבר:I was eating when the telephone rang.    

הצורה: לכל הגופים, יחיד ורבים, נוסיף תמיד את הפועל be (was,were) ולפועל נוסיף ing לפי הכללים הבאים:
 1. לפועל רגיל, שאין בו שום דבר מיוחד נוסיף ing: drink -> drinking      
 2. לפועל שמסתיים באות e נשמיט את ה-e ונוסיף ingwrite  -> writing
 3. לפועל שמסתיים ב-ie נשמיט את ה-ie ונוסיף y+ing. יש רק שלושה פעלים כאלה באנגלית:   lie->lying   ;   die->dying     ;    tie->tying
 4. לפועל שמסתיים ב-c.v.c (או רגילה-אות ניקוד-אות רגילה) ויש עליה דגש, נכפיל את האות האחרונה ונוסיף ing: sit -> sitting     
** לא נכפיל את האותיות x,y,w גם אם הן עונות על הכללים האלה:

fix – fixing. toy – toying // bow – bowing //
 
בשלילה: נוסיף not  לאחר ה-be  לכל הגופים. ה-ing יישמר בשלילה ובחיוב.

The child was not playing with his friends.

ביטויי זמן רלוונטיים:

As, while, duringFuture Simple

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה שתתרחש בעתיד.

הצורה: לכל הגופים, יחיד ורבים, נוסיף תמיד will  והפועל יישאר ללא שינוי.

I will play basketball tomorrow.  

בשלילה: נוסיף not  לאחר will  לכל הגופים.

They will not participate in the competition next week.
                      

ביטויי זמן רלוונטיים:

Tomorrow, next week/month/year, soon, in the future, in the year 2026
 


Present Perfect Simple

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר את הפעולות הבאות:
 1. פעולה שהתרחשה בעבר ואנחנו לא יודעים מתי.

I have already read this book  >>> מתי? זה לא ידוע.               
                                                         
 1. פעולה שהתחילה בעבר ומסתיימת ברגע הדיבור:

I haven't seen you for ages  >>> המשמעות – אני רואה /פוגש אותך עכשיו.     
                                                                       
 1. פעולה שהתחילה בעבר ועדיין נמשכת:

I have lived here all my life (התחלתי לגור כאן בעבר ואני עדיין מתגורר כאן)

הצורה: לכל הגופים נוסיף have/has (has  ל- he/she/it ; have ל- I, you, we they) ופועל יוצא דופן בצורתו השלישית (v3).

פעלים בצורה השלישית מתחלקים לשניים:


1. פעלים יוצאי דופן שיש ללמוד אותם בע"פ : break -> broken         

פעלים אלה מופיעים במילון/מילונית. בעיקרון כל תלמידי החטיבה ייבחנו על פעלים אלה, על מנת לזכור אותם בע"פ ולחסוך זמן של חיפוש במילון בשעת בחינה.


2. פעלים רגילים, להם נוסיף d/ed/ied  לפי הכללים שלמדנו בפרק של ה – Past Simple:      cry - > cried 

בשלילה: נוסיף not  לאחר ה- have/has:

Dan hasn't worked here for a while // They haven’t called me yet.

ביטויי זמן רלוונטיים:

For, yet, already, just, never, since, recently, several times, lately.   

 


Present Perfect Progressive

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה ממושכת שהתחילה בעבר ובדיוק הסתיימה או שעדיין נמשכת.

He has been sleeping for ten hours.

הצורה: לכל הגופים נוסיף have/has (has  ל- he/she/it ; have ל- I, you, we they), , been  ing+ v1 לפי כללי הוספת ing שלמדנו בפרק של Present Progressive.

בשלילה: נוסיף not  לאחר ה- have/has. כל השאר לא ישתנה.

I have not been sleeping for ten hours. 

ביטויי זמן רלוונטיים:

For, yet, already, just, never, since, recently, several times, lately.   

 


 Past Perfect Simple

השימוש: נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה שהתרחשה בעבר לפני פעולה אחרת בעבר.

When Yossi got home his mother had already left.         
                     
הפעולה הקדומה יותר תהיה ב-PAST PERFECT  ----> had+v3

הפעולה שהתרחשה לאחר מכן תהיה ב-Past Simple.

בשלילה: נוסיף not  לאחר ה- had:

He hadn't been here before I came.   
                                                     

ביטויי זמן רלוונטיים:

After, by the time, as soon as, before 
 

**הערות חשובות:

1. במשפט חייבות להיות שתי פעולות, כאשר אחת קודמת לשנייה. אם אין שתי פעולות, לא נשתמש בזמן זה !

2. אם יש לנו במשפט before/after, אין צורך להשתמש בזמן של PAST PERFECT כיוון שאנו יודעים איזו פעולה קדמה לשנייה.

במצב כזה אפשר להשתמש רק ב- PAST SIMPLE. יחד עם זאת, שימוש ב-PAST PERFECT לא ייחשב כטעות והוא אפשרי בהחלט.


זהו, סיימנו חברים.

זיכרו כי ידע טוב של דקדוק יסייע לכם לכתוב
חיבורים איכותיים ולצלוח את השאלות הפתוחות באנסין.

מומלץ להוריד
טבלת זמנים באנגלית להדפסה.

רוצים ללמוד גם על משפטי התנאי באנגלית? לחצו על הקישור
Conditionals.

בקישור הבא תוכלו למצוא עוד קצת מידע לגבי
Active/Passiveהמאמר נכתב על ידי קרן חסדאי-פרץ, מורה לאנגלית בתיכון, בעלת תואר ראשון ושני בהוראת אנגלית. 
 
בהצלחה yessmileyלתרגול האנגלית לכיתה ז'

לתרגול האנגלית לכיתה ח'

לתרגול האנגלית לכיתה ט'

לתרגול האנגלית לכיתה י'

לתרגול האנגלית לכיתה י"א

לתרגול האנגלית לכיתה י"ב

לתרגול האנגלית לשאר הכיתות - יש לבחור כיתה רצויה

בהצלחה :)
 


 
 

הוספת תגובה

תמונת המשתמש
ע"י ים
01/06/2021
היי, אפשר לשאול למה כתוב: when do you start learning math? ולא when do you start to learn?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
02/06/2021
היי ים. הנושא שאת שואלת לגביו נקרא gerund + infinitive. במקרה של הפועל start ניתן להשתמש בשני האופנים - גם start learning וגם start to learn. שתי הצורות תהיינה נכונות. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י דלית
03/05/2021
כאשר אני משתמשת במשפט הכולל סדרה של פעלים , כולם בpresent perfect שמופרדים בפסיק (כלומר יש כמה פסוקיות למשפט), נדרש לחזור על פועל העזר (נגיד has) לפני כול פועל?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
04/05/2021
היי דלית, PRESENT PERFECT תמיד כולל את פועל העזר HAVE/HAS וכן פועל בצורתו השלישית (V3) ולכן שניהם תמיד יהיו כלולים ביחד, ללא תלות במספר הפעלים במשפט. כלומר, יש לחזור על פועל העזר HAVE/HAS לפני כל פועל. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י לילך
04/04/2021
המון תודה על המידע הלימודי החשוב. זה עוזר לי ללמוד עם הבן לבחינות.
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
04/04/2021
בשמחה ובהצלחה לילך :)
תמונת המשתמש
ע"י שיר
10/03/2021
אפשר בבקשה לדעת למה המשפט הזה; she doesn't stop wanting הוא בפרסנט סימפל? למה משתמשים שם בing?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
16/03/2021
שיר שלום, ה-writing במשפט זה משמש כשם פעולה, כלומר כשם עצם ולא כפועל ולכן לא יופיע בפרזנט סימפל. שימי לב שהפועל העיקרי במשפט, הוא stop . בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י בן דוד
22/02/2021
תודה ממש מובן וקל ללמוד מכאן אין עליכם
תמונת המשתמש
ע"י דנה
15/02/2021
היי, מתי משתמשים בזמן past perfect progressive ?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
15/02/2021
היי דנה, נשתמש בזמן זה כדי לתאר פעולה ממושכת בעבר, שהתרחשה לפני פעולה אחרת בעבר. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י גיא
15/02/2021
בטבלת הזמנים המצורפת בדוגמא שמובאת בעבר מושלם פשוט, בשלילה, אז שני הפעולות כתובות בעבר מושלם, ולא רק המוקדמת מביניהן, תמיד זה ככה בשלילה?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
15/02/2021
היי גיא, זה לא תמיד יהיה כך בשלילה. לדוגמה ניתן לכתוב משפט בשלילה כך: Yossi hadn't cleaned the room by the time I arrived. זאת כאשר רוצים להדגיש איזו פעולה נעשתה קודם (ניקיון החדר). מקווים שזה יותר מובן כעת. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י אורחת
28/01/2021
היי. אשמח לדעת מהו הזמן של המשפט; The child does not stop shouting?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
30/01/2021
היי אורחת! הזמן של המשפט הזה הוא Present Simple. הפועל shouting הוא בצורת שם פעולה ולא מתפקד כפועל רגיל במשפט. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י אנונימי
24/12/2020
למה אומרים my name is הרי זה לא משהו שממש קורה כרגע אלא יותר מצב מסוים אז למה יש is כפועל עזר
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
24/12/2020
היי אנונימי, יש לזכור כי כל משפט באנגלית הוא משפט פועלי (משפט פועלי הוא משפט המכיל פועל וזאת בניגוד לעברית). כך הפועל be מתפקד כפועל עזר במשפט ללא פועל ולא משמש רק כדי לתאר סיטואציה שמתרחשת כעת. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י רחל
08/12/2020
האם יש שימוש באותיות ing בעבר ממושך
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
13/12/2020
היי רחל, בוודאי. אותיות ה-ing ילוו כל זמן ממושך ב-progressive. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י אפרת
19/11/2020
She looks very excited זה בעבר או בהווה?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
20/11/2020
היי אפרת, המשפט שצירפת הוא בהווה. ה-excited הוא בצורת סביל (Passive) ולכן מוסיפים לו ed, אך המשפט הזה הוא ב-Present Simple. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י אורח
01/10/2020
שאלה. יש אתה המשפט הזה; l have decided to take part in a clean up activity over the weekend " למה המשפט הזה בהווה מושלם ולא בעבר פשוט?
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
01/10/2020
היי אורח יקר, בעיקרון בכל פעם שלא מופיע לנו במשפט ביטוי זמן ספציפי לתיאור פעולה שנעשתה והסתיימה בעבר (כגון: last/ago וכו') נעדיף להשתמש ב-Present Perfect. שים לב שבמשפט שנתת אין ביטוי זמן, המעיד על כך שהפעולה הסתיימה. במצב כזה נשתמש ב-Perfect. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י שלום
11/09/2020
שאלה. בדוגמא שהבאתם I have lived here all my life שכאמור בפרסנט פרפקט סימפל. פעולה ממושכת מהעבר שעדיין מתרחשת. אז למה לא נאמר למשל I have been living here all my life. בפרסנט פרפקט פרוגרסיב. שהרי זו גם פעולה ממושת מהעבר שממשיכה כעת. אני מאמין שהשאלה תעזור להרבה להבין את הבדל בין שתי צורות הזמן הנ''ל.
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
11/09/2020
היי שלום, זו שאלה חשובה. ישנם מספר פעלים שניתן לבטא בשני הזמנים - גם ב-Present Perfect Simple וגם ב- Present Perfect Progressive. מדובר בפעלים כגון: live, wait, work, look, stand, stay, sit, sleep, learn, study, teach וכדומה. בדוגמה שצירפת אפשר לבטא את הפועל בשתי הצורות ושתיהן נכונות. אם אינך בטוח - אז כדאי להשתמש בצורה הממושכת (בפועל שמבטא פעולה ממושכת) וכך תהיה בטוח שאתה לא טועה. בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י שני
27/08/2020
תודה רבה אני בכיתה ז וזה עזר לי מאוד
תמונת המשתמש
ע"י שמיכל גבי
04/08/2020
תודה רבה זה עזר לי במיוחד
תמונת המשתמש
ע"י אלי
05/07/2020
נהנתי מאוד מהכללי דקדוק ממש היה נחוץ לי
תמונת המשתמש
ע"י תאיר
10/06/2020
תודה רבה לכם
תמונת המשתמש
ע"י יפעת
30/05/2020
תודה רבה כל הכבוד לכם ממש עזר לי
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
01/06/2020
כיף לשמוע יפעת! בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י יעל
18/03/2020
ממש עוזר לי! תודה....!
תמונת המשתמש
ע"י אנונימי
18/12/2019
זה ממש עזר לי להתאמן
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
23/12/2019
אנו שמחים! בהצלחה :)
תמונת המשתמש
ע"י אנונימי
26/06/2019
מצויין, עזר לנו מאוד לקראת מבחן חשוב ביותר!!!!!
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
27/06/2019
אנו שמחים לשמוע. בהצלחה רבה :)
תמונת המשתמש
ע"י רחל ממן
30/05/2019
תודה
תמונת המשתמש
ע"י אנונימי אנונימי
09/05/2019
עוזר מאוד לשינון החומר
תמונת המשתמש
ע"י מערכת כאן לומדים
13/05/2019
אנו שמחים! בהצלחה :)