Book Reports - מידע כללי ​


במהלך התיכון, בד"כ בכיתות י' וי"א / י"א ו-י"ב, תלמידים נדרשים להגיש 4 דו"חות קריאה, הקרויים book reports , בד"כ במבנה של מבחן.

4 הציונים הללו יישלחו למשרד החינוך כחלק מהציון הפנימי הסופי של יחידות D/F. 

ב-MODULE B  על התלמידים להגיש 2 דו"חות קריאה.

ציונים אלה מהווים 20% מהציון הסופי של יחידת הספרות (כאמור B/D/F).

למידה טובה תבטיח ציונים גבוהים בחלק זה ועל כן מומלץ לקרוא את הספר ולאחר מכן לתרגל שאלות שונות. 

בדף הבא תמצאו שאלות לדוגמא שריכזנו לשימושכם.


BOOK REPORTS - שאלות לדוגמא!

מומלץ לענות על השאלות ובכך להגדיל את הסיכויים לקבל צין גבוה במבחנים/מטלות אלה.

בהצלחה yessmiley

 

לתרגול חומרי לימוד באנגלית לכיתה י"א - 3, 4 ו-5 יח"ל.

לקריאת מאמרים מומלצים נוספים בנושא האנגלית:

כללי דקדוק באנגלית – כללים בסיסיים חשובים!

כללי דקדוק באנגלית - כל הזמנים!


Conditionals - משפטי תנאי באנגלית

כיצד מומלץ לפתור אנסין באנגלית

איך לכתוב חיבור מנצח באנגלית

כיצד ניתן לשפר את האנגלית?


למה חשוב ללמוד אנגלית?


מורים פרטיים לאנגלית - סינון לפי מחיר ומוסד השכלה