Module G

יחידה זו מורכבת מ-Unseen של 60 נקודות וכתיבת חיבור של 40 נקודות.
ה-unseen מורכב ברובו באוצר מילים עשיר וכולל בדרך כלל כ-7 שאלות (חלקן אמריקאיות וחלקן פתוחות).

החיבור - כחלק מהבחינה תידרשו לכתוב חיבור בן 120-140 מילים, כאשר החיבור בשאלון זה מהווה 40% מהציון הסופי בבחינה.

אחוזים אלה עשויים להיות מעט מלחיצים, שכן הם גבוהים מאוד!

יחד עם זאת, הכנה נכונה ויסודית, תאפשר לכם להגיע לציון גבוה מאוד בחיבור ואף לקבל את מלוא הניקוד עבורו. 

כיצד מעריך הבחינה בודק את החיבור?

מעריך הבחינה בודק ארבעה פרמטרים בבואו להעריך את החיבור שלך:

Content - תוכן - האם התייחסתם לנושא החיבור כפי שצריך? האם תוכן החיבור שלכם תואם את ההנחיה במבחן? 

Vocabulary - אוצר מילים - האם השתמשתם באוצר מילים עשיר דיו?  

Language - שפה/דקדוק - האם השתמשתם במשלבים גבוהים של השפה? האם כתבתם משפטים נכונים דקדוקית? 

Mechanics - מכניקה - האם הקפדתם לכתוב אותיות גדולות כשצריך? האם הקפדתם על פיסוק? האם הקפדתם להימנע משגיאות כתיב? 

כיצד מחושב הניקוד עבור החיבור? ראו בטבלה שלפניכם: 

מרכיב ניקוד 
Content 8
Vocabulary
Language 16
Mechanics   8

סה"כ: 40 נקודות, כאשר, למעשה, קיים מיקוד גדול בתחום השפה/דקדוק

 

לתרגול חומרי לימוד באנגלית לכיתה י"א - 3, 4 ו-5 יח"ל.

לקריאת מאמרים מומלצים נוספים בנושא האנגלית:

כללי דקדוק באנגלית – כללים בסיסיים חשובים!

כללי דקדוק באנגלית - כל הזמנים!


Conditionals - משפטי תנאי באנגלית

איך לכתוב חיבור מנצח באנגלית

כיצד ניתן לשפר את האנגלית?


למה חשוב ללמוד אנגלית?


מורים פרטיים לאנגלית - סינון לפי מחיר ומוסד השכלה